Fakta om rotter:

 • Rotta er et altetende nattdyr, men kan også vise seg på dagen.
 • Rottene kan få fra 4 – 7 ungekull i løpet av året, med 8 – 12 unger i hvert kull. Levetid kan være åtte år.
 • Ser du først ei rotte, er det trolig mange flere i nærheten.
 • Brunrotta kan invadere hus og medføre helserisiko, og betydelige materielle skader.
 • Bruk av gift og klappfelle kan innebære fare for fugler, katter og barn.

Slik kan du forebygge:

 1. Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet.
 2. Kompost skal være lukket.
 3. Nedfallsfrukt må fjernes.
 4. Unngå lavtkrypende busker/hekker, eller høyt- voksende gress inntil hus. Dette gir skjul for rotter.
 5. Kanin- og hønehold kan trekke til seg rotter pga. matrester.
 6. Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
 7. Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.
 8. Steingjerder er et ypperlig gjemmested.
 9. Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.
 10. Ikke gi katter og hunder mat ute.
 11. Hold det ryddig, og fritt for søppel rundt hus og i garasje/uthus, for da finner ikke rottene tilholdssteder.
 12. Kontrollér at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn 1,25 cm2 for å komme inn! Ikke kast matrester i do.
 13. Ha metallrister i veggventiler.
 14. Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
 15. Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 16. Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren.

Fuglefôring
Et viktig bidrag i kampen mot rottene er å unngå matspill. Bruk egnede innretninger for fuglemat som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er godt fôr for enkelte arter. Det varer lenger og gir lite avfall. Grundig renhold reduserer faren for smittespredning til folk, fugler og andre dyr.
Frøskall fra solsikke og annet matspill må enten legges i brun dunk eller i rottesikker kompostbeholder.

 • Et rikt fugleliv i nærmiljøet gir glede og økt naturkunnskap.
 • Foring gir deg ekstra gode muligheter til å studere fuglene på nært hold.
 • Mange vanlige fuglearter er i tilbakegang og trenger hjelp gjennom vinteren, særlig i kuldeperioder.