Stillingene er lagt inn under sentraladministrasjonen og plan, næring og miljøetaten. 

Klikk her for å se annonsen på webcruiter. 

Klikk her for å se annonsen på finn.no