Innrapporteringen gjøres i eget skjema hos mattilsynet. Her kan du blant annet legge ved bilder av den aktuelle fuglen. 

Klikk her for å komme direkte til skjemaet.