Lund kommune har en god ordning med tømming av hageavfall. Vi har en svært god dialog med grunneier i Gursli, og det er av den største betydning at dette samarbeidet kan fortsette til glede for alle som har avfall å tømme.

I den senere tid har flere tømt avfall andre steder enn på selve tippen som er skiltet. Til og med ned i plantefeltet er det tømt hageavfall. Dette kan ikke fortsette. Skal kommunen kunne fortsette med denne ordningen må alle som tømmer spille på samme lag og innrette seg etter de anvisninger som er på stedet. Det er kun på selve tippen at det skal tømmes avfall.

For det meste er alle flinke til å kun tømme rent hageavfall. Men det forekommer at noen tømmer det som er ren søppel. Dette skal selvasgt ikke tømmes i Lilandslia.

Det er mange som bruker tilbudet med tømming av hageavfall. La oss sammen være flinke til å ta vare på dette gode tilbudet!

John Skåland