Norge – et tillitsbasert samfunn

Det siste året har det vært økt oppmerksomhet rundt faren for at fremmede stater prøver å påvirke politiske prosesser i andre land. Påvirkning kan i denne konteksten defineres som en utenlandsk, statlig initiert, fordekt og tilsiktet aktivitet for å oppnå et mål som på kort eller lang sikt kan svekke norske interesser til fordel for en annen stat. Slik påvirkning kan rettes mot valgsystemet og gjennomføringen av valget, mot politiske aktører eller mot velgerne og holdninger i befolkningen.

Les mer: valg2021_bokmaal.pdf