Beboerne på sykehjemmet er de mest sårbare vi har for denne sykdommen. Vi har et inderlig ønske og håp om å unngå å få smitte inn på sykehjemmet, men vi har ingen garanti. Derfor ønsker vi å gjøre alt vi kan for å redusere faren. 

 • Besøkende skal som før ringe og avtale besøk. De vil ved inngangen bli bedt om å svare på 5 spørsmål hver eneste gang:
  1. Du er ikke i karantene?
  2. Har du hoste, forkjølelse eller andre symptomer på luftveisinfeksjon?
  3. Har du noen grunn til å mistenke at du skulle være smittet?
  4. Har du vært i utlandet siste 10 dager?
  5. Har du vært i områder av Norge med stor smittespredning siste 10 dager?
   • Ved ja på spørsmål 5 gjør personlaet en individuell vurdering. 
 • Besøkende skal sprite seg på hendene når de går inn på sykehjemmet. 
 • Vi vil nå at besøkende skal bruke munnbind så lenge de er på sykehjemmet. 
 • Alle må overholde minimum 1 meters avstand til den de besøker. Altså ikke "klapp og klem" desverre. Det beste er å holde 2 meters avstand, da er smittefaren svært liten.
 • Det kan ikke serveres kaffe til besøkende når vi har innført munnbind. 
 • Personalet skal også bruke munnbind nå når de er i stell. Men ikke hele tiden ellers i første omgang. 
 • Antall besøk kan i utgangspunktet ikke overstige 4 stk i uken på inntil en time

 

Reglene kan endres fort dersom situasjonen tilsier det. 

 

Med vennlig hilsen

Merethe Birkeland
Stein Rettedal