Tirsdag var 6 stk fra en arbeidsgruppe i fylkeskommunen på besøk på Moi. Tema er attraktive tettsteder. De ønsket å se på flomsirkingsarbeidet i Moi sentrum, og da relatert også til utvikling av attraktive tettsteder. Fra kommunen møtte ordfører, vara-ordfører, leder og nestleder i PNM-utvalget og flere fra administrasjonen.

Etter en kort presentasjon i Lundetun, hvor fabrikksjef Knut Petter Netland hos NorDan AS sammen med John Olav Rasmussen, gikk gjennom damprosjektet i elva, ble det befaring til Moi gamle bro hvor man kunne befare anlegget.

John Skåland gikk gjennom prosjektet på nedsiden av broa og fremholdt de positive sidene ved begge prosjektene:  I tillegg til hovedformålet som jo er flomsikring, vil publikum nå få bedre adkomst til elva via gangsti og flott parkområde på nedsiden av broa. Fra Rådhuset og oppover vil vannspeilet nå bli beholdt - noe som er viktig for å skape et vakkert bilde av området.

John Skåland