Lund kommune følger situasjonen nøye og har tidligere idag hatt et koordinerende møte med mattilsynet, statsforvalteren etc om situasjonen. 

Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker og ingen kjente tilfeller i Norge.  Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav (fhi.no).

Klikk her for å lese mattilsynets generelle råd om fugleinfluensa og sonene som er innført i Lund.