Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Fritidskontakten er den hjelperen, som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode opplevelser. Fritidskontakten får timebetalt av kommunen.

 

Hvem kan bli fritidskontakt? 

·       Du er en pålitelig person, som liker å jobbe med mennesker. 

·       Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år. Hvis du er spurt om å være fritidskontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år. 

·       Du må levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder etter utstedelse)       

 

Søk for å bli fritidskontakt :

I søknadsskjemaet forteller du litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Du får tilbakemelding når vi har vurdert søknaden, og vi kaller deg inn til en samtale hvis vi har oppdrag som kan passe for deg. Du må levere politiattesten før du blir kalt inn til samtale.  

Klikk her for å komme til søknadssenteret. 

 

Timebetalt oppdrag, ikke hovedinntekt 

Som fritidskontakt får du timebetalt. I tillegg får du dekket utgifter til kjøring og enkelte andre utgifter du blir enig med kommunen om. Utgifter føres på reiseregning med vedlagt kvittering. Passasjertillegg gis ikke. Bruker dekker sine egne utgifter.  

Timelønn og sats for kjøring, samt hvilke andre utlegg som dekkes, kommer frem i kontrakten du får. 

Som fritidskontakt er du oppdragstaker, og har ikke de samme rettighetene som vanlige ansatte har. Vi anbefaler derfor ikke at det å være fritidskontakt er hovedinntekten din. Du får ikke sykepenger, og du kan ikke bruke egenmelding hvis du er syk. Du kan ta ferie, men får ikke feriepenger i tillegg til timebetalingen. 

Timeliste leveres i resepsjonen på rådhuset eller omsorgssenter Lund innen 26.hver måned, for utbetaling den 12. måneden etter. Det oppfordres til å levere timeliste måned for måned. Husk at timelisten må signeres av pårørende eller den som får tjenesten. Klikk her for å komme til timelisten. 

 

Rapport: 

Det skal leveres rapport fra deg som fritidskontakt hvert halvår, der det fremkommer hva timene er brukt til. En kort beskrivelse.

 

Få relevant erfaring med å jobbe med mennesker 

Jobben som fritidskontakt gir verdifull erfaring for deg som ønsker å jobbe med mennesker.

 

Veiledning for fritidskontakten 

Som fritidskontakt får du mulighet for veiledning ved behov. Noen fritidskontakter vil møte brukere i en vanskelig situasjon, og kan ha større behov for veiledning. Andre trenger ikke å få veiledning så ofte. Du har selv ansvar for å melde fra hvor ofte du ønsker veiledning. Ta kontakt på e-post eller telefon til koordinerende enhet.

 

Taushetsplikt 

Alle fritidskontakter har taushetsplikt og alle må signere taushetserklæring via sin kontrakt.
Husk at denne taushetsplikt er gjeldende også på usikrede elektroniske enheter, slik at en ikke skriver sensitiv informasjon pr sms eller mail.

 

Hvordan få fritidskontakt 

Du eller dine nærmeste pårørende kan søke om å få fritidskontakt, og begrunne hvorfor dette er et behov. Klikk her for å komme til søknadssenteret.

 

Du vil få et skriftlig vedtak når søknaden din er vurdert.

 

For mer informasjon kontakt
Koordinerende enhet

Tlf: 47908455
Mail: k.enhet@lund.kommune.no