Løyve til kvotefri jakt og hjortekalv.pdf

Dispensasjonen gir fritak for hjortviltforskriften § 18 og er gyldig fra jaktstart 01.09.23 til 23.12.23 av alle jaktrettshavere (lov til å jakte) i valdet.

Den enkelte grunneier kan likevel kreve at dispensasjonen ikke skal gjelde for sin eiendom.  

Dispensasjonen kan benyttes uten å ta hensyn til resterende løyver, dvs at kalv kan felles uansett hva en har eller ikke har igjen av løyver.

Eksempel: Har du igjen en hind, men ingen kalv kan du uten hindring skyte kalv hvis en får mulighet.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:

Rådgiver skog- og viltforvaltning

Anders Øfstaas

Mobil: 47841820

E-post: anders.ofstaas@eigersund.kommune.no