Vannstanden i Lundevannet blir holdt lav i minst en uke til. 

Dette skyldes arbeider som skal utføres av kommunen.

John Skåland