Formannskapets innstilling i sak om årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 legges med dette ut på høring.

Kommunedirektørens budsjettdokument i vedlegg 1 utgjør budsjettgrunnlaget forut for formannskapets behandling.

Frist for innspill til dokumentene er innen 25. november.

Innspill sendes til: postmottak@lund.kommune.no merket: Høring budsjett 2022.

 

Kunngjøring Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Høringsnotat (380439).pdf

Vedlegg 1 - Kommunedirektørens budsjettforslag 2022 - 2025.pdf

Vedlegg 2 - Formannskapets instilling i budsjettsaken 2022-2025.pdf

Vedlegg 3 - Forslag fra AP, FrP, Sp og V.pdf

Vedlegg 4 - Forslag i budsjettsaken fra Lund H¢yre.pdf

Vedlegg 5 - Forslag i budsjettsaken fra Lund KrF.pdf

 

Med hilsen

Espen Opseth Lindal

Kommunalsjef økonomi og personal