Første test må tas innen tre dager etter ankomst (covid-19 hurtigtest eller PCR-test), og andre test må være en covid-19 PCR-test som tidligst kan tas syv dager etter ankomst. Karanteneplikten gjelder inntil det siste negative prøveresultatet foreligger. Unntaket gjelder ikke for de som har oppholdt seg i Storbritannia de siste fjorten dagene før ankomst.

-Målet er fremdeles å unngå importsmitte av covid-19 til Norge. Hensikten ved å tilby testing som et alternativ til 10 døgn i karantene vil sannsynligvis føre til at flere innreisende velger å teste seg, sier ass- direktør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

Ordningen vil gjelde fra kl. 0800 29. desember 2020.

Nyhetssak fra Helsedirektoratet 28.des: Forkortet innreisekarantene ved to negative tester - Helsedirektoratet

Klikk her for mer informasjon på regjeringen.no