Forhåndsstemmegivning
10 august til 8. september på rådhuset, ukedager kl.10:00 - 14:00

Utvidet åpningstid
Mandag 4 september kl.10:00 - 19:00 og tirsdag 5 september kl.10:00 - 19:00

Forhåndsstemmegivning ved Lund omsorgssenter
For beboere og ansatte på omsorgssenteret og beboere i omsorgsboliger:
Onsdag 06.september kl.10:00 - 12:00

Stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemmeDa kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.
Frist for å søke om å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden for syke og uføre der de oppholder seg, er   onsdag 6. september kl. 14.00