Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose/4.dose koronavaksine for:

  • Sykehjemsbeboere
  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Personer 65-74 år
  • Personer 18-64 år i risikogrupper
  • Personer 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Gravide i 2.og 3. trimester

 

Regjeringen har også åpnet opp for oppfriskningdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

 

Det anbefales 3-4 måneders intervall fra gjennomgått koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose,


Minimum 4 mnd fra forrige vaksinedose.