1. Lund kommune skal ta imot 55 flyktninger fra Ukraina.  Vi vet ikke når de kommer, men vi må være forberedt på at dette kan skje raskt. Det kan også gå lengre tid.
  2. Flykningene har fått kollektivt opphold for et år i første omgang. Når sikkerhetssituasjonen i hjemlandet igjen er tilfredsstillende, skal de i utgangspunktet reise tilbake.
  3. Vi har fått opplyst at 40-50% av de 55 er barn og unge i alle aldersgrupper.
  4. Flyktningene skal bo sentralt på Moi og mest sannsynlig privat. NAV Lister har fått ansvaret for å skaffe og koordinere boliger, og har pr nå ca 20 boenheter tilgjengelig.
  5. Alle flyktningene skal gjennomgå en helsesjekk, før det er aktuelt med skole/barnehage.

Lund kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger og har bosatt inntil 10 årlig i mange år. Vi har også hatt asylmottak i kommunen. Det gjør at vi som kommune har god kompetanse på feltet. Den store forskjellen er at det nå kan komme mange som skal bosettes på en gang og tjenestetilbudet må tilpasses deretter.

Alle i Lund kan hver på sitt vis bidra til at de som kommer får en best mulig opplevelse og tryggest mulig rammer. Et vennlig smil på butikken kan bety veldig mye for dem som har opplevd traumatiske hendelser og befinner seg i uvante omgivelser.

Vi vil etterhvert informere mer om konkrete ting befolkningen kan bidra med for å gi de ankomne et best mulig opphold i Lund. Her har vi alle en god mulighet til å legge handling bak visjonen «bygge sammen».