Årets innsamling "barn-ikke brud", gav et meget flott resultat i Lund kommune. Det ble samlet inn totalt 170 758 kroner i kommunen. Dette er et resultat på 53,8 kroner pr innbygger, eller 8,7 kroner mer pr innbygger enn landsgjennomsnittet. 

Klikk her for å se resultatene fra Lund kommune mer i detalj. 

 

Med vennlig hilsen 
Den lokale aksjonskomitéen