Det er NorDan AS som er prosjektansvarlig, men Lund kommune bidrar noe med finansieringen.

Det skal anlegges en midlertidig anleggsvei fra Timrevika og ned til dammen. Så skal det sprenges grunn for nytt fundament, før det støpes grunnfundament til selve dammen som skal bygges.

Dammen vil kunne fjernes ved flom.ved at stållukene senkes ned til null-nivå ved å slippe ut luften av luftputer som til vanlig holder lukene oppe som en vegg.

 

John Skåland