Møteprotokollen fra kommunestyremøte den 8. desember 2022 inneholder feil i vedtaket i sak KS-057/22 (Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026).
For å se rett kommunestyrevedtak i saken henvises det til budsjettdokumentet for 2023, fra side 105.
Vi beklager det inntrufne og vil rette feilen i møteprotokollen snarest mulig.

Espen Lindal
Kommunalsjef Økonomi og Personal