Lund kommune har nettopp sendt ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Det har oppstått en feil i beregningen av eiendomsskatten som har ført til at de fleste fakturaene også har blitt feil. Vi jobber med å rette opp i dette og ber om at tilsendt faktura ikke blir betalt. Det vil bli sendt ut ny faktura så snart feilen er rettet. Hvis noen allerede har betalt fakturaen skal vi selvsagt ordne opp i det

Vi beklager den ulempen dette medfører.

Med vennlig hilsen 
Lund kommune