Som Ordfører Gro sa

For et tempo! For en innlevelse! For en forestilling!

Takk til alle på Lund Ungdomskole med faget Produksjon for scene.  8 - 9 klasse.