I disse dager sendes det ut faktura for kommunale avgifter til innbyggere og hytteeiere i Lund kommune. Det sendes ut faktura 2 ganger pr år, hhv. 26. februar og 26. september. Dersom noen har behov for individuelle betalingsavtaler er kommunen fleksibel mht. dette. I så tilfelle bes det om at en tar kontakt med kommunens økonomiavdeling. 

 

Vedrørende eiendomsskatt er skattelistene til offentlig ettersyn tilgjengelige for innsyn i resepsjonen på rådhuset.