Lund kommune skal igangsette en prosess for å få fram og utredet realistiske forslag til:

  • hvordan kommunen etter hvert kan få en balanse mellom utgifter og inntekter.
  • og på sikt en bærekraftig økonomi der en også klarer å bygge opp en buffer igjen i form av et disposisjonfond på 15-20 millioner kroner.

Kommunestyret skal nedsette 3 utvalg den 18. februar 2021. Hver arbeidsgruppe skal innenfor sitt område (helse og omsorg/oppvekst og kultur/plan, næring, miljø og administrasjon) foreslå mulige driftstilpasninger og utrede tilhørende konsekvenser. Gruppene på inntil 9 medlemmer skal sammensettes av politikere, administrasjon, tillitsvalgte og representanter fra innbyggerne.

Er du den riktige kandidaten?

Hvis du som innbygger i Lund kommune, er motivert for å gjøre en ekstra innsats i en av disse 3 gruppene, ber vi deg melde din interesse ved å fylle ut skjemaet «Er du den riktige kandidaten». Det er spesielt viktig at du begrunner hvorfor du mener at du har den kompetanse og erfaring som gjør at du kan være en viktig bidragsyter i akkurat den gruppa du ønsker å delta i.

Klikk her for å komme til skjemaet. Svarfrist 25. januar.