I skolens ferie stopper kollektivtransporten opp. Vi har fire tiltaksansatte som trenger skyss fra Moi til Vikeså ca. kl. 7 hver morgen i 20 dager i ukene 25, 26, 27 og 32. Skyssen kan deles på flere. Det utbetales ordinær kjøregodtgjørelse fra Lund kommune.

Ordfører Magnhild Eia kan kontaktes på tlf. 918 85 196 dersom du kan hjelpe oss helt eller delvis i disse ukene uten tilgjengelig offentlig transport.