I lys av smittesituasjonen og det høye forbruket av hurtigtester, anbefaler FHI og Helsedirektoratet at barn og unge ikke lenger testes regelmessig to ganger i uken, men at hurtigtester brukes målrettet ut fra symptomer og i husstander med smitte. Helsedirektoratet ber derfor om at kommunene ikke lenger deler ut hurtigtester til jevnlig testing i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.

Følgende prioriteringsrekkefølge gjelder dersom det mangler tester på kommunalt lager:

1. Personer med symptomer.
2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære.
3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter.
4. Jevnlig testing av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, inkl. helsepersonell.