Endringen skjer med umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft fra uke 20. De som ikke er i risikogruppene får nå tilbud om dose 2 med Pfizer etter 9 uker. Dvs at de som fikk vaksine i uke 21, skal ha dose 2 onsdag i uke 30. Fikk du vaksinen i uke 22 så blir dose 2 onsdag i uke 31. Sms med dato og eksakt klokkeslett kommer ca en uke i forveien.

Det er idag sendt ut en personlig sms til alle i Lund kommunen som har fått endret dato for dose 2 som følge av dette. 

Det er svært viktig at man møter til oppsatt time selv om det er midt i ferien.