Elevene vil få infoskriv fra FHI, samt samtykkeskjema som ranselpost.

Vaksinen er frivillig. For å få vaksinen, må begge foreldre gi skriftlig samtykke.

Viktig at samtykkeskjema leveres skolen i neste uke.

Vaksinen skal bestå av kun en dose til denne gruppen, da ungdom i alderen 12-15 år har generell svært god effekt av vaksinasjon.

Klikk her for å lese om vaksinasjon av 12-15 åringer hos FHI. 

 

Med vennlig hilsen 
Vaksinekoordinatorene