Vi håper dere vil oppleve skjemaene som enkle og brukervennlige. Under utfyllingen blir du tatt med stegvis gjennom søknadsprosessen til en tjeneste som kommunen tilbyr. Vi legger ut nye tjenester fortløpende, men vi har valgt å starte med barn og skole.

Fordelen med et digitalt skjema er blant annet at det er tilgjengelig når som helst fra hvor som helst. Skjemaene du fyller ut, inneholder kontrollfelter som gjør at du er sikker på at alt er korrekt utfylt ut før innsendelse.

Innlogging og identitetsbekreftelse skjer primært gjennom ID porten som de fleste kjenner fra nettbanken. Skjemaene vil ha menypunkter til venstre, selve registreringsfeltene i midten og hjelpetekster til høyre i bilde. Du kan fritt bevege deg mellom de ulike feltene og mellomlagre skjema underveis. Når du er ferdig med å fylle ut skjema får du en oppsummering og kan sende skjema. Skjema vil da bli register i vårt fagsystem og vi kan starte saksbehandlingen av din søknad.

Alle skjema vil være samlet i vårt søknadssenter. Dette er gjort for at det alltid skal være lett å finne dem. Senteret vil ikke bare inneholde digitale skjema. Det inneholder også linker til skjema fra tredjepart. Dette kan være digitale skjema i eksempelvis Altinn eller dokumenter dere må fylle ut som før.

Lund kommune er opptatt av å ta vare på alle innbyggerne, uavhengig av digital kompetanse. Det vil derfor alltid være mulig å få levert inn skjema og søknader, selv om man ikke føler seg fortrolig med de nye løsningene. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er usikker.