Finalistene får nå 150 000 kroner hver til videre utvikling basert på innspill fra juryen og i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Blant de seks finalistene vil det til slutt bli valgt ut én vinner for hver kommune. Vinnerne offentliggjøres på Nordic Edge Expo den 21. september.

 

Lund kommune

Utfordring: Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnesteinsbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Men de vil gjerne beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere som velger å bli boende. Lund kommune ber næringslivet om hjelp med å lage nyskapende konsepter for hvordan de kan engasjere både næringsliv og innbyggere i samfunnsutviklingen, og etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen.

Finalist: Parken
Team: Nadine Ramsberg og Janne Norheim, designere, Lene Regine Sørskår, designer/praktisk pedagogikk, Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig og Eivor Vik, arkitekt MNAL/produktutvikler
Beskrivelse: Parken er et møtestedskonsept – et sted for utforsking og nyskaping, for rekreasjon og aktiviteter, og for bare å treffes og være sammen. Her skal de yngste få fritt spillerom til selvvalgte fritidsaktiviteter, imens de litt eldre skal ha alle fasiliteter for å kunne lage sin egen arbeidsplass.
Juryen sin begrunnelse: Utviser god forståelse for oppgaven. Sterk kobling til veikartet, og tverrfaglig team som favner både steds- og næringsutviklingsperspektivet. Stort fokus på innbyggerinvolvering. Positivt med bærekraft og gjenvinning som bærende elementer i forslaget.

Finalist: Moi Tech Hub
Team: Nordan, OBOS, Arkit og AMS
Beskrivelse: En arena for teknologisk utvikling, innovasjon og idemyldring for kommersielle aktører, men også vertskap for teknologiske studier. Arenaen inneholder flere elementer, blant annet Youth Tech, en kodeklubb for barn og unge i alle aldrer som er interessert i å lære mer om koding.
Juryen sin begrunnelse: Stor gjennomføringskraft og sterk lokal forankring. Tar utgangspunkt i lokale premisser, behov og muligheter. Spennende muligheter for ny næringsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Lund kommune.

Klikk her for å lese mer om prosjektet på DOGA sine hjemmesider.