PNM-utvalget vedtok i møte 19.11.2020, å legge detaljregulering for omlegging av fv. 4258 ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill til planen er satt til 18.01.2021. Innspill kan sendes til postmottak@lund.kommune.no eller Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Dokumenter i saken kan lastes ned under. 

 

Planbeskrivelse datert 09.07.20.pdf

Vedlegg 1_Plankart 09.07.20.pdf

Vedlegg 2_Planbestemmelser 09.07.20.pdf

Vedlegg 3_Varslingsdokument.pdf

Vedlegg 4_Merknader.pdf

Vedlegg 5_Sammendrag og kommentarer til merknader 09.07.20.pdf

Vedlegg 6_ROS omlegging av. fv. 4258.pdf

Vedlegg 7_Plan- og profiltegning veg, C001.pdf

Vedlegg 8_Flomvurdering Holamoen 25.06.20.pdf

Vedlegg 9_Fagnotat naturmangfold 07-2020.pdf

Vedtak 1. gangs behandling.pdf