Vedkommende er i isolasjon og smittesporing er i gang.