Tidlig på 2000- tallet, skiftet organisasjonen navn til DELTA fra KFO. De som startet opp i Lund kommune ønsket et alternativ til Kommuneforbundet, som var et LO forbund. DELTA er i YS og fremholder politisk nøytralitet som en av sine styrker. DELTA jobber utelukkende for gode arbeidsvilkår. 

Jubileumet ble idag markert med kake på de fleste arbeidsplassene i Lund kommune.