For å unngå både tap av rådyr og unngå ødelagt fórballer, så vil det bli mulighet for å lete etter og fjerne Killinger med drone påmontert termisk sensor.

For at dette skal fungere må killingene fjernes den morgenen det skal slås. Dermed må oppdraget bli meldt inn seinest kvelden før. Dette fordi flygingen må skje før solen har fått skikkelig tak, før kl.7.30-8.00. Da blir temperaturen i graset for høy, og kjeet slår ikke ut på thermo-kamera. Det er heller ikke hensiktsmessig å fly over på morgenen hvis de ikke skal slå graset med en gang. Hvis det er kje i enga som flyttes ut, og de ikke skal slå før noen timer etter på vil kjeet komme tilbake

 

Ta kontakt med Rådgiver skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas for mer informasjon

Telefon +47 478 41 820

Mail: anders.ofstaas@eigersund.kommune.no