Beskrivelse av tjenesten

ChatGPT er kunstig intelligens i form av en chatbot. Den fungerer slik at en person kan skrive et spørsmål som chatboten besvarer. Tjenesten kan brukes til å skrive alle type tekster, uavhengig av fagfelt og emne. Den kan for eksempel brukes til å skrive dikt, essay, programmering, sette opp budsjett og til å stille og besvare spørsmål.  

ChatGPT er basert på maskinlæring, og er trent opp med store mengder data for å kunne forutsi hvilket ord som er det neste i en setning. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er ikke godkjent. Samtalehistorikk lagres hos leverandør. Dette omfatter alle spørsmål og svar. Det er ikke mulig å slette deler av samtalen. Personopplysninger kan deles med leverandører, underleverandører og tilknyttede selskaper til OpenAI, for eksempel reklame- og markedsføringstjenester, informasjonsteknologitjenester, skytjenester og hendelsesadministrasjonstjenester. Leverandøren har også oppgitt at personopplysninger kan deles med tredjeparter og at de kan publisere informasjon i samtaler. 

Tjenesten har vært pilotert i Osloskolen med restriksjoner. Dette har resultert i en ny og mer personvernvennlig tjeneste til dette behovet, ki.osloskolen.no.

Lenke til personvernerklæring

Privacy Policy (openai.com)

Hvor lagres informasjon?

USA og andre steder i verden (ikke presisert).

Leverandør

OpenAI, L.L.C.

Underleverandører

  • Microsoft Corporation (skyinfrastruktur), verdensomspennende. Ikke presisert hvilke land. 
  • Selskaper tilknyttet OpenAI (tjenester og støtte), USA
  • Snowflake (datavarehus), USA
  • TaskUS (brukerstøtte, menneskelig annotering av data for tjenesteforbedring), verdensomspennende. Ikke presisert hvilke land. 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er ikke etablert databehandleravtale med OpenAI. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?


Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.