Lund kommune kan annenhvert år utdele en Bygningsvernpris for å stimulere til bevisstgjøring av antikvariske og arkitektoniske verdier.

Bygningsvernprisen består av en plakett til montering på bygningen.  Det er ingen begrensninger i forhold til hvem som kan foreslå kandidater.  Tildeling vil skje ved Kulturkvelden 2022.

 Bygningsvernprisen kan tildeles innenfor følgende kategorier:

  1. Pris for god pleie, jevnt vedlikehold av enkelthus eller anlegg med verneverdi.  Det legges her vekt på at hus eller anlegg er systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.
  1. Pris for omfattende utbedring, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi.  Det legges her vekt på at planen har tatt tilstrekkelig hensyn til de antikvariske verdier som knytter seg til prosjektet.
  1. Pris for nybygg, enkeltbygg eller grupperinger fortrinnsvis av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer.  Det legges her vekt på at prosjektene gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med på å heve den allmenne byggeskikk.
  1. Pris til det offentlige, en organisasjon, institusjon eller en privatperson som har gjort en særskilt aktiv innsats for å fremme kulturminnevernet.  Det kan her være innenfor planlegging, informasjon, og/eller aktiviteter som virker positivt fremmende for byggeskikk og kulturminnevernet.

Bygningsvernprisen kan bare tildeles en gang for samme  bygning.

Forslag til kandidater må være skriftlig begrunnet og sendes til:  postmottak@lund.kommune.no

Frist:  01.03.2022.