Det følgende gjelder for Moi:

  • Tog mot Stavanger med avgang kl. 06:29 erstattes med buss, denne går da kl. 06:00 og kjører til Egersund for overgang til lokaltog. Ank. Stavanger blir da kl. 08:00, 5 minutter før ordinær ankomst på toget.
  • Tog mot Stavanger med avgang kl. 10:32 erstattes med buss, denne går da kl. 11:15 og kjører helt inn til Stavanger med stopp i Sandnes, ank. Stavanger blir da kl. 12:53, 52 minutter senere enn ordinær ankomst for toget.
  • Tog mot Kristiansand med avgang kl. 08:19 erstattes med buss, denne går da kl. 07:32 og kjøres helt til Stavanger med stopp underveis, ank. Kristiansand blir da kl. 09:42
  • Tog mot Kristiansand med avgang kl. 10:18 erstattes ikke med buss.

Dette avviket vil da gå mandag-torsdag i uke 50 og uke 2, og mandag-torsdag og lørdag i uke 3-25. Det vil være avvik fra dette gjennom våren ifbm. røde dager i påsken og mai, samt når Sørlandsbanen er stengt inn mot Oslo.

Siden avvikene fra planen er såpass mange oppfordrer vi kundene til å følge med i reiseplanleggeren som nå skal være korrekt oppdatert.