Denne vinteren har startet på en utfordrende måte for våre brøytemannskaper. Hurtige vekslinger mellom frost og mildvær har skapt usedvanlig store utfordringer med is og frossen snø over store deler av landet. TV2 melder sågar om at det er utsolgt for strøsand mange steder. 

En stor takk til brøytemannskapet som har stått knallhardt på for å rekke alle oppgavene. Selv om kommunen bruker store ressurser på dette, og mannskapene har stått på seint og tidlig, har vi dessverre ingen mulighet til å være overalt, samtidig. 

 

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler som er parkert i smale boliggater er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse brøytet inne. I verste fall vil de hindre hele gaten fra å bli brøytet og ryddet.

Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting.

Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Husk at også brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer. Det kan få katastrofale følger dersom utrykningskjøretøy ikke kan komme fram.

Det er ikke tillatt å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Det bare forskyver problemet, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret.

Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.

Vi minner videre om at huseier plikter å rydde fortau for snø, og strø når det er glatt. Dette gjelder  kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

 

På forhånd takk for hjelp

 

Med vennlig hilsen 
Olav Erlend Hegdal