Appell på Torvet 24.02.23

Ukraina er fortsatt i krig. Europa er fortsatt i krig. Vi stod her 10. mars i fjor, 2 uker etter at det som aldri skulle skje igjen, hadde skjedd. Da var vi nærmest i sjokk. Vi forstod knapt at det var sant, at dette virkelig skjedde.

Vi visste ingen ting om hvordan de neste månedene vil bli, eller om krigen ville være slutt i løpet av året. Nå vet vi at denne uutholdelige situasjonen med ufattelige ødeleggelser og umenneskelig smerte og lidelser, den vil vare! Putins tale tirsdag levnet ingen tvil om snarlig vilje til å respektere det ukrainske folks demokratiske rett til suverenitet innenfor eget territorium og grenser.

Lund kommune sammen med resten av Dalane har fra dag én vært klar til å ta imot vår andel av flyktningene.

Vi kan bare ane smerten ved å forlate bror, far og bestefar i krigen og kanskje oldefar og oldemor som ikke var spreke nok til å flykte. Angsten for hvordan det går med dem der hjemme. Vi er forberedt på at traumene og dramatiske opplevelser, ikke vil bli mindre framover. Kommunene rigger seg for å møte flyktningene med omsorg og den beste kompetansen vi kan makte å få tak i.

Det offentlige Norge har stilt opp og vil stille opp. Sammen med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten skal det ikke mangle på ressurser, ledige hender eller hjerterom.

Ikke minst vil det bli viktig å hjelpe dere som etter hvert blir ferdige med introduksjonsprogrammet inn i et så normalt liv som mulig, med barnehage, skole, videreutdanning eller jobb.

Vi slår ring om demokratiet, og tar sterk avstand fra den russiske invasjonen og pågående krigen.

Takk til alle dere som stilte opp, gikk i tog, stod sammen med oss og viste støtte og omsorg overfor det ukrainske folk i forbindelse med denne solidaritetsmarkeringen. Takk også til alle dere, enten det er privatpersoner, ansatte, representanter for næringslivet eller frivilligheten, som har stilt opp siste året og som fortsatt vil utgjøre en forskjell i dagene og månedene som kommer.

I hele Dalane har vi stort hjerterom, og det er plass til mange flere!!