Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

 

Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger

Krigen i Ukraina gjøre at det kommer mange flyktinger til Norge. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige leieboliger enn tidligere. Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden har vi samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.

Klikk her for å komme til boligdugnaden.no