De siste dager har vannforbruket økt drastisk i Lund kommune. Dette innebærer fare for trykkfall på systemet. Dette kan blant annet få negative konsekvenser ved brann.

Lund kommune oppfordrer dermed alle innbyggerne til å ha et bevisst forhold til eget vannforbruk i tiden som kommer, og unngå bruk av vannspreder på dagtid.