Med årets TV-aksjon i regi av PLAN International, skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap der vi vet vi kan gjøre en forskjell. TV-aksjonsmidlene går til kampen mot barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin framtid.

Bøssebærerne i Lund vil i hovedsak være elever og deres foresatte som sjåfører. Innsamlingen søndag vil starte ca. kl. 14 i Heskestad og Hovsherad mens den på Moi vil starte ca. kl. 16.

La barn vie seg til livet, og støtt kampen mot barneekteskap!

På vegne av den lokale aksjonskomitéen

Magnhild Eia
Ordfører/leder av den lokale aksjonskomitéen

Lund kommune med egen spleis

 

Lund kommune har opprettet en egen digital innsamlingsbøsse til støtte for årets TV aksjon