Axel Skåland var i dag innom rådhuset for å heve skuddpremie på en mår som er fanget på Hauklandsheiå. Premien er for tiden 700 kr, og vi håper at bestanden av mår og rev kan komme ned på et nivå som gjør at det blir levelig for hare og skogsfugl bl.a.

 

John Skåland