Vi oppfordrer publikum til å holde god avstand til åstedet og respektere sperringer og anvisninger. Det er etablert døgnkontinuerlig vakthold på stedet.