Klikk her for å se hvor kyrkjegarden befinner seg. 

 

Prosjektbeskrivelse:

 • Arbeidet startet i 2013.
 • Bevaringsplanen er i hovedsak utarbeidet av Petter Svindland og godkjent av ansvarlige myndigheter. Eric Nau har vært ansvarlig for NIKU sitt arbeide.
 • Kirkelig fellesråd har gjennomført flere befaringer og behandlet saken flere ganger. Det har vært gjennomført informasjonsmøter for bygda.
 • Første oppgave var å avklare juridisk eier for kyrkjegarden. Det var en langdryg prosess å få registrert gnr og bnr. Man ble møtt med velvilje fra naboeiendommene, slik at 3 meter av arealet omkring muren ble tilegnet. 
 • Det ble søkt en rekkes instanser om økonomisk tilskudd. Vi fikk tilbakemelding om et bra prosjekt, men ble likevel ikke prioritert.
 • Det har vært viktig å samarbeide med antikvariske myhdigheter og fagkompetanse
 • Arkeologisk Museum i Stavanger har bidratt med registreringer og rengjøring av gravminner. Gravminnet etter Ole Gabriel Ueland er renset og reparert.
 • De fleste øvrige gravminnene av eldre dato er behandlet og moser er fjernet på alle gravrammene. Henvise til rammer hvor navneplater nå er blitt synlige
 • Georadarundersøkelse bekrefter trolig den først omtalt kirken fra 1380 og 6-7000 estimerte graver.
 • Det er fjernet trær og vegetasjon både innenfor og utenfor muren.    
 • Grunnet vegetasjon var det noen løse steiner og en større stein var falt ned. Denne er nå festet.                                   
 • Muren viser at den er bygget av ulike steintyper i forskjellige tidsperioder.
 • Det er etablert gangveg utenfor muren og plantet nye trær.
 • Klokketårnet er renovert. Klokken er malt. Vannpost og avfallstativet er flyttet utenfor tårnet. Nytt avfallstativ er levert. 
 • Det er montert bilder og historiske tekster i inngang for klokketårnet. Dette for å vise identitet.
 • Port på sørsiden var fjernet. Denne er nå montert tilbake.
 • Stein som har ligget på muren ved klokketårnet er flyttet til porten på sørsiden.  Defekt del var brukket og er nå tilbakeført ved siden. Alle merker tyder på at denne steinen har vært en del av sidesteinen til porten. Planen var å remontere denne, men det våget man ikke å gjøre det i frykt for at steinen kunne bli skadet.