Pga. noe økt nasjonal smittefare for covid-19 i den seinere tid gjelder følgende oppfordring ved besøk i omsorgsboligene:

Du frarådes å gå på besøk

  • hvis du har vært syk noen av de 7 siste dagene
  • hvis du i løpet av de 10 siste dager har vært på utenlandsreise eller på steder i Norge hvor smittespredning pågår.
  • er hjemme i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Generelt:

  • Sprit hendene rett før og etter besøket.
  • Gå direkte inn til beboer via verandadøren deres. Unntak for leil. 417-428. Da brukes blå dør fra Sletteveien. 
  • Hold avstand på minst 1 meter til beboeren.
  • Maks 2 besøkende samtidig for å kunne overholde avstandsregelen
  • Berør minst mulig inne hos beboeren.
  • Gi beskjed til hjemmesykepleien på tlf. 51404803 om at du har vært på besøk slik at denne kan sprite berøringsflatene etterpå samt holde oversikt hvis det skulle vise seg behov for smitteoppsporing i etterkant.
  • Ved spørsmål: kontakt hjemmesykepleien.

 

 

Virksomhetsleder Miriam Tønnessen Haukland

og sykehjemslege Stein Rettedal