Vi tar oppdrag som : Snømåking, strø salt, bære inn ved, kjøre søppel til Malåna, vær behjelpelig med handling (det er inkludert kjøring til og fra butikken) og lignende oppdrag.
Ta kontakt med Tor Magne Tufte mobil 45410820