Aktiviteten er en tjeneste for brukere ved Haukland Bofellesskap der målene er å gi dem en meningsfull hverdag, og for å gi dem arbeidstrening i forskjellige arena. Foreløpig er Aktiviteten åpen på dagen på onsdager og torsdager og enkelte tirsdager.