Kolumbus anmoder skolene om å være behjelpelige med å informere elever som har skolekort fra tidligere år, om at de må oppdatere sine skolekort ved starten av skoleåret. Når elevene først har gjort det, trenger de ikke å lese av kortet hver dag.
Men viktig at de har skolekortene med daglig til skolen, i tilfelle billettkontroll!

Andre reisende trenger ikke lenger å validere kortene sine på bussen, men de må ha en gyldig billett/produkt på kortet/appen. Det samme skal gjelde for skoleelevene.

 

Fremgangsmåten er slik:

Hold skolekortet mot kortleser helt til det viser hvor mange turer det er igjen på kortet. Når det f,eks viser at det er 380 turer igjen på kortet, er det bevis på at kortet er oppdatert. Årets skoleår må bli overført til kortet. Det svever i «skya» og må bli overført til kortet. Det tar bare noen sekunder ekstra.