Ordførerens tale under åpningen:

 

Velkommen til den offisielle åpningen av Gauksomhytta – 8. april 2022

Spesielt velkommen til inviterte gjester fra RFK, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Moi IL, Dalane Friluftsråd, Heskestad skule og Kiellands Minde skole.

Var veldig spent på hvor mange som ville se syn på å ta turen opp til den offisielle åpningen når hytta allerede har vært åpen for besøk i 2,5 måned, og der det i store deler av perioden har vært nydelig vintervær og -føre. Fantastisk at så mange likevel har tatt turen, og vil være med å markere den offisielle åpningen. Tenker at det var flere med meg som kjente på den gode følelsen, både store og små – Jeg klarte det! For det er ikke til å legge skjul på at det var både bratt, tungt å gå i snøen og litt langt.

Alle kommuner i Rogaland fikk i 2020 invitasjon fra Rogaland fylkeskommune om å delta i «Dagsturhytte-prosjektet». Sparebankstiftelsen SR-Bank ville bidra med ca. 6 mill. kroner, og de, sammen med Rogaland fylkeskommune inviterte kommunene i Rogaland til å delta i spleiselaget «dagsturhytteprosjektet».

MEN: I lokalavisen kunne vi lese at Lund kommune hadde takket nei til å delta i prosjektet. Eventyret kunne altså stoppet før det hadde begynt.

Varaordfører, Gro Helleland, tok opp saken i formannskapet 11. november 2020 om "Dagsturhytteprosjektet" som Lund kommune hadde takket nei til administrativt, og hvorfor denne saken ikke ble fremmet til politisk behandling. Kommunedirektøren opplyste at kommunen hadde takket nei til prosjektet pga den økonomiske situasjonen og videre drift av prosjektet.

Et enstemmig formannskap var enige om at denne saken måtte vi få inn på sporet igjen. Vi var forberedt på at det kunne bli en krevende øvelse, men dette var vi veldig tent på å få til!

Til formannskapets møte i desember forelå referatsak i form av et notat fra administrasjonen om dagsturhytteprosjektet i RFK. Saken ble vedtatt satt på saklisten, og Gro Helleland fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: Lund kommune sender foreløpig søknad om å delta i dagsturhytteprosjektet. Endelig søknad sendes innen 2022 når det er avklart om Lund kommune klarer å realisere et prosjekt i henhold til kriteriene.

Formannskapet vedtok 26. januar 2021 at administrasjonen skulle arbeide videre med saken med bl.a. å sette ned en arbeidsgruppe for å lokalisere plassering av dagsturhytte og fremme sak til kommunestyret 18/2-21 med et positivt vedtak.

Viktig milepæl: 18. februar vedtok kommunestyret å nedsette en tverrfaglig gruppe med sikte på å finne egnet lokalisering; Hilde Fløtre (OK-etaten), Ingemar Bjerga (PNM-etaten), Per Christoffer Salvesen (museumspedagog) og Magne Leirflåt (Dalane Friluftsråd). Ordfører fikk fullmakt til å signere avtale, slik at RFK kunne starte arbeidet med å innhente anbud.

Avtalen ble signert neste dag, og i juni ble det avklart at nettopp dette området pekte seg ut for lokalisering. Kommunen er grunneier. Det lå til rette for en helårsdestinasjon, og ikke minst et samarbeid med Moi IL og Skigruppa spesielt som allerede har avtale om løypekjøring m.m

 

Kommunestyret vedtok 17. juni 2021:

1.Dagsturhytta plasseres i Gauksom – Ytre Sandstølområdet på Lund kommune sin eiendom. Lund kommune bevilger inntil 1,150 mill kroner inkl. mva til Dagsturhytta og toalettløsning. Toalettet holdes innenfor en ramme på kr 87.500 inkl. mva. Dette finansieres på følgende måte: Spillemidler 383.000 Gave Sparebankstiftelsen SR-bank 250.000 MVA kompensasjon 230.000 Kommunal egenandel 287.000 Avgraving av tomt er ikke en del av kalkylen og forutsettes utført på dugnad.

2. Lund kommune sin andel av investeringskostnaden på 1.150 mill kroner dekkes over omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 4134 – ny vei Holamoen, til Dagsturhytteprosjekt.

3. Årlig driftstilskudd må innarbeides i budsjett og økonomiplan

4. Kommunens andel søkes redusert mest mulig vha. private sponsormidler)

 

Tirsdag 22. juni hoppet og spratt arbeidsgruppa rundt sammen med prosjektleder, Atle Skrede og ordføreren - fra topp til topp i området her før vi var fullt ut enige om at akkurat dette var STEDET!

Kort tid etter hadde Lund kommune møte med Moi IL som sa seg villig til avgraving av tomten på dugnad med frist 1. oktober. De sa seg også villige til å bygge toalettet etter tegninger fra Dagsturhytteprosjektet, samt å inngå en driftsavtale under visse forutsetninger. 

Kontrakt på 1. 075.060 kroner ble ferdigforhandlet før ferien i juli.

Neste skritt var navnekonkurranse i september før retningsskiltene skulle settes i bestilling. Navnet ble som kjent Dagsturhytta – Gauksomhytta.

Selv om vi var noen av de siste i Rogaland, som inngikk avtale om dagsturhytte, fikk vi likevel bli med i gruppe 1, fordi værforholdene her oppe kunne stoppet og utsatt hele prosjektet hvis vi hadde måttet vente til utpå vinteren. 

Lørdag 13. november ble en spennende dag og en ny viktig milepæl. Hyttas elementer eller deler skulle flys opp fra sjøen.  Kommunalsjef Lise Moen og varaordfører stilte sporty opp til mottakelsen. Selv var jeg dessverre forhindret, og hadde andre avtaler.

Så gikk det raskt med montering, tett hytte og endelig ferdigstilling.

Allerede tidlig i januar dro Ingemar Bjerga og Øystein Brennsæter fra PNM-etaten på ferdigbefaring på ski. Noe småplukk stod igjen bl.a. lakkering av golv, før det ble publisert at hytta kunne tas i bruk på Facebooksida til Gauksomhytta – Dagsturhytta i Lund.

25. januar ønsket Hilde Fløtre – velkommen inn!

En spesiell takk til Hilde for vel gjennomført koordinering og stort engasjement for å lykkes med et flott prosjekt! En ekstra stor takk også til Moi IL for dugnadsinnsats og skigruppa spesielt for viljen til å passe på at dagsturhytta også i fremtiden blir en kjekk plass å besøke eller å ta en rast ved på vei til andre mål og opplevelser. Uten dere og alle gode medhjelpere og støttespillere ellers, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Gavesjekk til Skigruppa v/Reidar Helland på kr 1000 i stedet for blomster.

Takk til fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen for initiativet, og en gavepakke som det ikke bare var umulig å si nei til, men som var så raus at selv kommuner som lille Lund kunne bli inkludert.

Takk igjen til alle som har bidratt på hver sin måte under åpningen i dag og for vel utført prosjekt!