På vestsiden er det bygget 47 meter turvei som en forlengelse av eksisterende gangvei fra Timrevik bro og ned til brokryssingen. Over Moisåna er det montert en hengebro som krysser langs senterlinjen av lukedammmen fra øst til vest, med totallengde på 43 meter fordelt over tre spenn, med et hovedspenn på 21 meter. På østsiden fortsetter turveien mot syd, på en stålkonstruksjon av stålknekter som er boltet fast til fjellsiden, en lengde på 33 meter. Deretter fortsetter turveien i terrenget gjennom hagen til Kjell Moen og videre ned til baksiden av biblioteket, en strekning på 47 meter. 

Budsjettrammen har vært på 5,6 mill NOK eks mva. Prosjektleder har vært Peter Arentz.